Teologen

Borger Købmand

Teologen fra manuskriptet Lewis E 113: "Le theologiem". På dette sted i dansen ville der normalt være en astrolog. Der er en større version her: Teolog.

Teolog

Mærker for dette billede: Margin