Hertugen af Bretagne

Legat Patriark

Detalje af dette billede. Hertugen fra manuskriptet Lewis E 113: "Le duc de bretaigne". Der er en større version her: Hertug.

Hertug

Mærker for dette billede: Hertug, Margin