Den Pavelige Legat fra Rom

Konge Hertug

Detalje af dette billede. Legaten fra manuskriptet Lewis E 113: "Le legat du pape de rome". Der er en større version her: Legat.

Legat

Mærker for dette billede: Margin