Bogstav V eller Lambda

Lambda Sigma

V trykt på hovedet for at fungere som et græsk lambda. Fra "Qvae Hocce Libro Content" trykt af Valentin Curio, 1522.

Lambda

Mærker for dette billede: Alfabet