Bogstav V eller Lambda

Lambda Lambda

V trykt på hovedet for at fungere som et græsk lambda. Fra "En Amice Lector, Thesaurum Damus Inaestimabilem" trykt af Froben i 1532.

Lambda

Mærker for dette billede: Alfabet