Bogstav V eller Lambda

Lambda Lambda

V trykt på hovedet for at fungere som et græsk lambda. Fra "Novum Testamentum omne" trykt af Froben, 1522. NB: dette er taget fra præcis samme side som det forrige eksempel.

Lambda

Mærker for dette billede: Alfabet