Bogstav V eller Lambda

Lambda Lambda

V trykt på hovedet for at fungere som et græsk lambda. Fra "Novum Testamentum omne" trykt af Froben, 1522.

Lambda

Mærker for dette billede: Alfabet