Bogstav V eller Lambda

Faun A Lambda

V trykt på hovedet for at fungere som et græsk lambda. Fra "Aristotelous hapanta" trykt af Bebel, 1531.

Lambda

Mærker for dette billede: Alfabet