Contrafayt Kreüterbuch, Bogstav D, Kongen

Kreüterbuch: D Kreüterbuch: E

Lille version af det forrige billede fra samme bog.

Kreüterbuch: D

Mærker for dette billede: Alfabet, Holbein, Konge, Schott