Kerver: Troen og Muhammed

Muhammed Muhammed

Den kristne tro ("Foy") træder på Muhammed. Udgivet af Thielman Kerver. Kopi af dette billede af Simon Vostre.

Muhammed

Mærker for dette billede: Margin, Thielman Kerver