La grant danse macabre, detalje

Sækkepibe Presse

Detalje af forsiden til La grant danse macabre des hommes & des femmes hystoriee fra 1499. Pilene viser, hvor den sækkepibe-spillende vildmand er blevet slettet. Dette er ganske tydeligt, når billedet forstørres. Der er en større version her: Huss titel, detalje.

Huss titel, detalje