Hollar, Selvportræt

Døden med Leen Dolkeskede

Selvportræt af Wenceslaus Hollar. Over hans hoved står: "Ætatis 40. 1647". Deraf kan man regne ud, at Hollar var født i 1607. Der er en større version her: Hollar.

Hollar

Mærker for dette billede: Hollar