Thielman Kerver: Lægen

Frier Ridderfrue

Fra en hollandsk bog af Thielman Kerver. De medicijn: Ander plach ick verlanghen tleven / ende en can mi selven nu raet geven.

Læge

Mærker for dette billede: Læge, Margin, Thielman Kerver