Hoffhaltung des Türckhischen Keysers, 1578

Tyrker Korsridder

Tyrker

Mĉrker for dette billede: Basel

Op til Billeder