Mennisken uddriffuis aff Paradiss

Paradis Isaac Oliver

Uddrivelsen. Fra bogen, "Historien om Jesu Kristi vor Frelseris Pine oc Død, aff den Hellige Schifft, met herlige skøne Figurer oc merckelige Bøner". Billedet ser ud til at være inspireret af Holbein's Uddrivelse.

Uddrivelsen

Mærker for dette billede: Adam og Eva, Holbein, Uddrivelsen