Adam oc Eua i Paradiss

Skabelsen Uddrivelsen

Adam og Eva i Paradis. Fra bogen, "Historien om Jesu Kristi vor Frelseris Pine oc Død, aff den Hellige Schifft, met herlige skøne Figurer oc merckelige Bøner". Billedet ser ud til at være inspireret af Holbein's Syndefaldet.

Paradis

Mærker for dette billede: Adam og Eva, Holbein, Syndefaldet