Hauttmann: Døden fra Lübeck

Ludwig Hauttmann Ludwig Hauttmann

Litografi af Ludwig Hauttmann fra 1829. Del 6: Kapellan, amtmand og kordegn.

Ludwig Hauttmann

Mærker for dette billede: Lübeck