Lübeck, Trave om Vinteren

St. Petri Kirke Lübeck, Vinter

Et forsĝg pċ at gentage successen fra 2005, men desvĉrre forsvandt solen (december 2009). Der er en stĝrre version her: Floden Trave.

Floden Trave

Mĉrker for dette billede: Lübeck, Lübeck by