Der doten dantz mit figuren: Spiller

Figuren: Kroejer Figuren: Tyv

Spilleren fra Der doten dantz mit figuren. Der er en større version her: Figuren: Spiller.

Figuren: Spiller

Mærker for dette billede: Figuren, Spiller