Der doten dantz mit figuren: Borger

Figuren: Ågerkarl Figuren: Håndværker

Borgeren fra Der doten dantz mit figuren. Der er en større version her: Figuren: Borger.

Figuren: Borger

Mærker for dette billede: Figuren