Der doten dantz mit figuren: Røver

Figuren: Våbendrager Figuren: Ågerkarl

Røveren fra Der doten dantz mit figuren. Der er en større version her: Figuren: Røver.

Figuren: Røver

Mærker for dette billede: Figuren, Røver