Tallinn, Før Restaureringen

Kardinal Restaurering

Dødedansen i Tallinn, Estonia - før restaureringen.

Tallinn

Mærker for dette billede: Kardinal, Konge, Notke, Tallinn