Erbaulicher Sterb-Spiegel: Kræmmer

Soldat Røver

Erbaulicher Sterb-Spiegel, kopi af dette billede: Bissekræmmeren. Der er en større version her: Kræmmer.

Kræmmer

Mærker for dette billede: Augsburg, Holbein, Kræmmer, Meyer