Albrecht Dürer: Adam og Eva, 1504

Ub Iwerks Lobspruch

Der er en større version her: Adam og Eva.

Adam og Eva

Mærker for dette billede: Adam og Eva, Syndefaldet