Albrecht Dürer: Adam og Eva, 1504

Ub Iwerks Lobspruch

Der er en stĝrre version her: Adam og Eva.

Adam og Eva

Mĉrker for dette billede: Adam og Eva, Syndefaldet

Op til Billeder