De Dood is 't slot van alle zaeken

Trepperel Moreau 1610

Fra "Nieuwen aengenaemen en nuttigen St. Nicolaes Almanach, voor 't jaer 1799, en voor 't VII. jaer der republique". De to scener minder meget om den danske Døde=Dands fra 1762. Der er en større version her: Dood is 't slot.

Dood is 't slot

Mærker for dette billede: Døde-Dands