Stefano della Bella: Døden og Barnet

Della Bella Della Bella

Detalje af den forrige detalje. Det var blandt arkaderne i baggrunden, at la Danse Macabre var malet, selvom den var placeret lidt mere til højre. Bemærk det store antal kranier over arkaderne under loftet. Der er en større version her: Della Bella.

Della Bella

Mærker for dette billede: Paris