Richard Daye: Fløjtespilleren

Trommer Kaptajn

Fra A Booke of Christian Prayers:
The Fife. Fife see thou play: to leade them the way.

Fløjtespiller

Mærker for dette billede: Margin, Musiker, Richard Day