d'Aligny: Frierinden

Gensalgskvinde Heks

Kopi af Simon Vostre's frierinde udført af d'Aligny.

Frierinde

Mærker for dette billede: d'Aligny, Margin, Simon Vostre