d'Aligny: Husbestyrerinden

Kammerpige Gammeljomfru

Kopi af Simon Vostre's husbestyrerinde udført af d'Aligny.

Husbestyrerinde

Mærker for dette billede: d'Aligny, Margin, Simon Vostre