Kong Christian I

Rådsherre Tigger

Dette billede blev brugt til at illustrere adskillige høje herrer, i dette tilfælde Kong Christian I. Fra Sebastian Münster's "Cosmographey oder beschreibung aller Länder", 1567, side dcc.

Christian I

Mærker for dette billede: Basel, Rådsherre