Emanuel Büchel: Adam og Eva

Bonde Memento Mori

Adam og Eva i Paradis fra Basel's dødedans af Emanuel Büchel. Der er en stĝrre version her: Adam og Eva.

Adam og Eva

Mĉrker for dette billede: Adam og Eva, Basel, Büchel, Syndefaldet