Büchel: Dronning

Pave Talebobler Abbed

Dronningen fra Basel's dĝdedans malet af Emanuel Büchel.

Dronning

Mĉrker for dette billede: Basel, Büchel, Dronning, Kvinde