Büchel: Paven

Prædikant Talebobler Dronning

Paven fra Basel's dĝdedans malet af Emanuel Büchel.

Pave

Mĉrker for dette billede: Basel, Büchel, Pave