De Tre Levende og De Tre Døde

Tre levende Tre levende

Fra samme bog som det forrige digt, side 218r. Denne version tilskrives mester Nicholes de Marginal: »Chi commenche li iij mors + li iij vis ke maistres nicholes de marginal fist«. Der er en større version her: Tre levende.

Tre levende

Mærker for dette billede: Alfabet, Paris, Tre levende og tre døde