Belot: Adelsmanden

Biskop Abbed

Adelsmanden med sin jagtfalk udgivet af Jean Belot i Genève. I 1537-udgaven fra Lyon genbrugte man i stedet træsnittet med ridderen.

Adelsmand

Mærker for dette billede: Adelsmand, Paris