La Mer des croniques et mirouer historial de France

Funérailles, S L'ordinaire

Denne bog blev trykt af Nicole de La Barre i 1518. Der er mange træsnit af forfattere/autoriteter foran deres skrivepulte, men tilstedeværelsen af en engel med en tekstrulle indikerer, at netop dette træsnit oprindeligt skulle forestille den sidste autoritet i La Danse Macabre. Faktisk ligner det en spejlvendt kopi af Vérard.
"Spes mea deus" betyder Gud er mit håb. Der er en større version her: Mer des croniques.

Mer des croniques

Mærker for dette billede: Paris

Op til Billeder