Apostlenes Gerninger, T

St Paul's Kainês Diathêkês: E

Apostlenes Gerninger på græsk med Holbein's bogstav T. Fra Tês Kainês Diathêkês Hapantha / Noui Testamenti omnia, trykt af Johan Bebel, 1531.

Kainês Diathêkês: T

Mærker for dette billede: Alfabet, Holbein, Original Holbein