Døden fra Lübeck

Døden fra Lübeck, Biskop, abbed og ridder
Biskop, abbed og ridder.
Kapel

Den oprindelige plattyske tekst mangler her.

Porten til Alfstrasse.
Porten til Alfstrasse
Suhl: Hertugen og Døden holder ikke hinanden i hånden.
Hertugen og Døden

Mellem biskoppen og abbeden har der været en hertug, men han (og en Død) blev skåret ud og forsvandt, da man udvidede en dør i kirkemuren i 1799.

Billedet til venstre viser porten, som den så ud december 2001. Over porten ser man de nye blyindfattede ruder fra 1952-56.

Billedet til højre er Suhls kobberstik fra 1783. Jeg er dog ikke klar over, om farvelægningen er sket inden 1799.

Bemærk, at hertugen og Døden (helt til højre i billedet) ikke holder hinanden i hånden. Hertugen holder et flag, og Døden bruger begge hænder til at gribe fat i abbeden (ikke med i billedet). Der har nemlig helt fra starten af været en (mindre) dør mellem hertugen og Døden, og de var på hvert sit stykke lærred. Efter udvidelsen af døren blev man nødt til at fjerne dem begge.


Op til Tekst og Billeder