Døden fra Lübeck

Døden fra Lübeck, Pave og kejser
Pave og kejser.
Kapel

Døden til alle

To dussem dantse rope ik al gemene
Pawes keiser unde alle creaturen
Arm ryke groet unde kleine
Tredet vort went iu en helpet nen truren
Men dencket wol in aller tyd
Dat gy gude werke myt iu bringen
Unde juwer sunden werden quyd
Went gy moten na myner pypen springen
Til denne dans kalder jeg allesammen
pave, kejser og alle skabninger,
fattige, rige, store og små.
Træd frem, for det hjælper jer ikke at sørge!
Men tænk vel - til hver en tid -
at I bringer gode gerninger med jer,(1)
og bliver jeres synder kvit,
for I må springe efter min fløjte.

Døden til paven

Her pawes, du byst hogest nu
Dantse wy voer ik unde du
Al hevestu in godes stede staen
Een erdesch vader ere unde werdicheit untfaen
Van alder werlt du most my
Volghen unde werden als ik sy
Dyn losent unde bindent dat was vast
Der hoecheit werstu nu een gast
Hr. pave, du er den højeste nu
lad os danse for,(2) jeg og du!
Selvom du har stået i Guds sted,
en jordisk fader, ære og værdighed modtaget
fra hele verden. Du må mig
følge og blive, som jeg er.
Din løsen og binden, det var fast.(3)
Højheden mister du nu.(4)

Paven

Och Here got wat is min bate
al was ik hoch geresen in state
Unde ik altohant moet werden
gelik als du een slim der erden(5)
Mi mach hocheit noch rickheit baten
wente al dink mot ik nalaten
Nemet hir excempel de na mi sit
pawes alse ik was mine tit
Oh Herre Gud, hvad nytter det mig,
selv om jeg var højt steget i rang,
og jeg må straks blive
ligesom du, en bunke jord
Mig nytter hverken højhed eller rigdom,
når alle ting jeg må efterlade
Tag her eksempel, de der efter mig er
pave, som jeg var i min tid!

Døden svarer paven

..
..
..
(7 linier mangler)
..
..
..
her keiser, wi mote dansen
..
..
..
(7 linier mangler)
..
..
..
Hr. kejser, vi skal danse!

Kejseren

O dot du letlike figure
vor andert my alle myne natture
Ik was mechtich unde rike
hogest van machte sunder gelike
Koninge vorsten unde heren
mosten my nigen unde eren
Nu kumstu, vreselike forme
van mi to maken spise der worme
Oh Død, din gyselige figur
forandrer mig al min natur.
Jeg var mægtig og rig
Den højeste i magt uden lige
Konger, fyrster og herrer
måtte bøje sig for mig og ære mig.
Nu kommer du, skrækkelige skikkelse,
for at gøre mig til ormeføde.

Døden svarer kejseren

Du werst gekoren wil dat vroden
to beschermen unde to behoden
De hilgen kerken de kerstenheit
myt deme swerde der rechticheit
Men hovardie heft di vor blent
du heft di sulven nicht gekent
Mine kumste was nicht in dinem sinne
du ker nu her, frow keiserinne!
Du var udvalgt, vil du indse det,
Til at beskærme og bevare
kristendommens hellige kirker
med retfærdighedens sværd.
Men hovmod har forblændet dig,
du har ikke kendt dig selv.
Min ankomst var dig ikke i sinde!
Vend dig nu her, Fru Kejserinde!

Det røde felt viser placeringen i kapellet
Det røde felt viser placeringen i kapellet

Døden spiller fløjte Her starter dødedansen på vestvæggen af dødedanskapellet i Mariakirken i Lübeck. Denne side og de følgende er illustrerede med sort/hvide fotos taget af Wilhelm Castelli mellem de to verdenskrige, og som bl.a. er gengivet i Bernt Notke und sein Kreis af Walter Paatz, Berlin 1939. Billederne ser lidt "krøllede" ud, fordi de er fotografier af en kirkevæg. Billedet til venstre viser starten af optoget; Bemærk timeglasset.

Teksten er stadig fra fragmentet i Tallinn, bortset fra Dødens første 4 linier, der også er bevaret fra Lübeck. Under maleriet var malet en højtysk tekst forfattet af Nathanael Schlott, men af uransaglige årsager har Paatz fjernet den fra sin reproduktion.

Eksternt Link

Fodnoter: (1) (2) (3) (4) (5)

Gode gerninger...: Døden giver os her et budskab fra sin sponsor - den katolske kirke. Se moralen af historien.
danse for. . .: En fordans er en dans i spidsen, af det første (opførende) par, der åbner dansen. At danse for er at udføre trinene, så partneren eller publikum kan lære dansen.
Løsen og binden: Jvf. Jesus' ord til Peter: »Jeg vil give dig nøglerne til Himmeriget, og hvad du binder på jorden, skal være bundet i himlene, og hvad du løser på jorden, skal være løst i himlene.« (Matthæus 16,19)

Paven er St. Peters efterfølger og har derfor guddommelig tilladelse til at binde (gøre ulovligt) og løse (gøre lovligt). Eller med andre ord: Paven har lov til at løse sine financielle problemer ved at binde folk et afladsbrev på ærmet.

Helt bogstaveligt: "højheden var du nu [kun] en gæst [af]".
slim der erden...: Formuleringen minder om Skabelsesberetningen 2,7 i gamle engelske bibler: »And the Lord God formed man of the slime of the earth«. "Slime" betyder i den forbindelse tyndtflydende mudder.

Op til Tekst og Billeder