Døden fra Lübeck

Dødedansen, del 5
Suhl, del 5: Adelsmand, læge og ågerkarl.

 

Der Edelmann zum Tode.

Ich war auf nichts so sehr, als auf die Jagd verpicht,
Die Sonne fand mich zwar, doch in den Federn nicht,
Kein Wild entwischte mir in dick belaubten Büschen,
Jetzt kann ich leider selbst dem Tode nicht entwischen.

Adelsmanden.

Det var min største Lyst på Jagt at holde Rey;
Vel fandt mig Solen oft, dog udi Sengen ey;
Blant Busker intet Dyr sig kunde fra mig snige;
Nu kand jeg ikke selv fra Dødens Fangst undvige.

Der Tod zum Doctor.

Beschaue dich nun selbst, und nicht dein Krankenglas,
Du bist dem Körper nach so dauerhaft als das;
Ein Stoß zerbricht das Glas, der Mensch zerbricht im Sterben,
Was findet man hernach von beiden? Nichts als Scherben.

Døden til Lægen.

Betragt dig ikkun selv, og ey dit Sygdoms Glas;(1)
Thi ligesom et Glas gaaer af et Stød i Qvas:
Saa er dit Legem og, naar Døden det vil saare.
Hvad findes siden da af begge: Ikkun Skaare.

 

Der Doctor zum Tode.

Verläßt mich meine Kunst, alsdann gesteh' ich frey,
Daß zwischen Glas und Mensch kein Unterschied mehr sey.
Ihr Brüder sucht umsonst in Gärten, Thälern, Gründen,
Um für die letzte Noth ein Recipe zu finden.

Lægen.

Forlader mig min Kunst, ja saa tilstaar jeg vel,
At mellem Glas og mig ey findes kand Forskiel;
I Brødre søge Feyl i Hauger, Dale, Lunde
Recept mod Dødens Vold, I den ey finde kunde.

Der Tod zum Wucherer.

Ich ford're deinen Rest, als meinen Zins, von dir,
Zahl ab, und laß die Last des schweren Beutels hier;
Ein Geizhals hat noch nie den Geldsack mitgenommen,
Warum? weil kein Kamel durchs Nadelöhr kann kommen.

Døden til Aagerkarlen.

Jeg kræver nu din Rest, min Told betal du mig,
Og lad din Penge-Pung, her blive efter dig.
Du aldrig Pugeren saae Pungen med sig tage;
Thi et Kamel kand ey Naal-Øyet giennemdrage.(2)

 

Der Wucherer zum Tode.

Wahr ist's, ich liebte nichts, als Wucher und Gewinn,
Und merke, daß ich arm beim Reichthum worden bin,
Mein Capital ist fort, die Zinsen sind zerstoben.
Ach! hätt' ich einen Schatz im Himmel aufgehoben.

Aagerkarlen.

Sandt er det, at mig var for alting Aager kiær;
Men see! ved Riigdom jeg nu fattig bleven er.
Bort' er min Capital; min Rente er henvanket:
Ach! gid jeg havde mig en Skat i Himlen sanket.(3)
Efter lægen kommer en lille gruppe bestående af to dødninger, hvoraf den ene spiller violin, og en kvinde.
Milde viser det korrekt.
Milde, tre figurer
Suhl viser fejlagtigt en dødning, der spiller fløjte for to levende.
Suhl, tre figurer

Ludewig Suhl har mange små afvigelser og fejl i forhold til maleriet. En af de mest markante er de tre små figurer til højre for lægen (billede til højre og venstre).

 


Den danske oversættelse er taget fra Lydert Höyers Den Lybekske Dødning-Dantz fra 1738.

Fodnoter: (1) (2) (3)

Læge med urinprøve fra dødedansen i Lübeck.
Læge med urinprøve
Krankenglas: urinprøve. Uundværlig del af lægekunsten i middelalderen. Se billedet til højre.
Kamelen og nåleøjet: Dette berømte citat er fra Matt. 19 v24: »Atter siger jeg eder: Det er lettere for en Kamel at gå igennem et Nåleøje end for en rig at gå ind i Guds Rige.« (også Markus 10,25 og Lukas 18,25).
samle en skat i himlen....: Populært emne i Bibelen (og kirken !). Se f.eks. Matt. 19,21: »Jesus sagde til ham: 'Vil du være fuldkommen, da gå bort, sælg, hvad du ejer, og giv det til fattige, så skal du have en Skat i Himmelen; og kom så og følg mig!'«.

Se også Matt. 6,19-20, Markus 10,21, Lukas 12,33 og Lukas 18,22.