Embedsmanden / Amtmanden

Embedsmand
Embedsmanden
Den såkaldte "Amtmann" i Lübeck er i virkeligheden en købmand med kappe og sporer.
Købmanden med sporer

Billedet af "amtmanden" forestiller i virkeligheden en købmand. Han har sporer på hælene til sine lange rejser og en kappe til beskyttelse imod regn og slud. I baggrund er en flåde af handelsskibe.

Se evt. siderne om Jacob von Melle og Wilhelm Mantels for detaljer.

Ludewig SuhlLydert Höyer

    der Tod
Du zeigest nach Gebrauch ein saures Amtsgesicht,
Iedoch was acht ich das? ich bin kein Bauer nicht,
Muß dieser schon dein Amt ganz tief gebücket ehren,
So ruf ich: Amtmann fort! du must den Reihen mehren.

    Døden til Amt-Manden.
    Hvad skiøtter jeg derom, at du saa bister seer?
    Du dette vide maa, jeg ingen Bonde er.
I den Sted Bonden maa dig heel dybbukket ære.
Saa raaber jeg: her frem! du Tallet skal formeere.

 

    Der Amtmann
Den Bauern schaft ich Recht, den Obern war ich treu,
So blieb mein Wandel rein, und mein Gewissen frey,
Nun merk ich, daß der Tod die Tugend wenig schätzt,
Er ruffet: fort mit dir! man hat dich abgesetzt.

    Amt-Manden.
    Jeg giorde Bonden Ræt, min HErre var jeg troe,
    Saa blev min Vandel reen Samvittigheden froe.
Dog mærker jeg, at Dyd af Døden lidet hædres;
Han raaber: fort med dig! din Stand skal nu fornedres.