Ågerkarlen

Ågerkarl
Ågerkarlen
Milde viser det rigtigt.
Milde, tre figurer
Suhl viser fejlagtigt en dødning, der spiller fløjte for to levende.
Suhl, tre figurer

Der er god plads mellem Døden og hans næste offer, Ågerkarlen. Det skyldes noget så lavpraktisk som, at maleriet her knækker inde i hjørnet af væggen.

Anton Wortmann har brugt pladsen til at tilføje en lille figurgruppe. Det rejser selvfølgelig spørgsmålet om, hvad der har været på dette sted på det gamle maleri fra 1463.

Som man kan se på billedet til venstre, består gruppen af to dødninger med fjerhatte. Den ene dødning spiller op på sin violin, mens den anden forsøger at lokke en kvinde ind i dansen. Disse dødninger ligner en gentagelse af Døden, der indleder dansen.

Suhl viser det derimod forkert (detalje til højre). I hans udgave er der én dødning, der spiller fløjte for to levende mennesker.

Ludewig SuhlLydert Höyer

    der Tod
Ich fordre deinen Rest, als einen Zins von dir,
Zahl ab und laß die Last des schweren Beutels hier,
Ein Geitzhals hat noch nie den Geldsack mitgenommen,
Warum? weil kein Cameel durchs Nadelöhr kan kommen.(1)

    Døden til Aagerkarlen.
    Jeg kræver nu din Rest, min Told betal du mig,
    Og lad din Penge-Pung, her blive efter dig.
Du aldrig Pugeren saae Pungen med sig tage;
Thi et Kamel kand ey Naal-Øyet giennemdrage.(1)

 

    der Wucherer
Wahr ists ich liebte nichts, als Wucher und Gewinn,
Und merke, das ich arm beym Reichthum worden bin,
Mein Capital ist fort, die Zinsen sind zerstoben,
Ach! hætt ich einen Schatz im Himmel aufgehoben.(2)

    Aagerkarlen.
    Sandt er det, at mig var for alting Aager kiær;
    Men see! ved Riigdom jeg nu fattig bleven er.
Bort' er min Capital; min Rente er henvanket:
Ach! gid jeg havde mig en Skat i Himlen sanket.(2)

Fodnoter: (1) (2)

Kamelen og nåleøjet: Dette berømte citat er fra Matt. 19 v24: »Atter siger jeg eder: Det er lettere for en Kamel at gå igennem et Nåleøje end for en rig at gå ind i Guds Rige.« (også Markus 10,25 og Lukas 18,25).

samle en skat i himlen....: Populært emne i Bibelen (og kirken !). Se f.eks. Matt. 19,21: »Jesus sagde til ham: 'Vil du være fuldkommen, da gå bort, sælg, hvad du ejer, og giv det til fattige, så skal du have en Skat i Himmelen; og kom så og følg mig!'«.

Se også Matt. 6,19-20, Markus 10,21, Lukas 12,33 og Lukas 18,22.