Lægen

Læge
Lægen

Lægen i en dødedans har altid et glas med urin i hånden, som han holder op mod lyset for at stille en diagnose (jvf. teksten: "dein Krankenglas" / "dit Sygdoms Glas"). Se evt. andre billeder af læger i dødedanse.

Ludewig SuhlLydert Höyer

    der Tod
Beschaue dich nun selbst, und nicht dein Krankenglas,
Du bist den Cörper nach so dauerhaft als das,
Ein Stoß zubricht das Glas, der Mensch zerbricht im Sterben
Was findet man hernach von beyden? nichts als Scherben.

    Døden til Lægen.
    Betragt dig ikkun selv, og ey dit Sygdoms Glas;
    Thi ligesom et Glas gaaer af et Stød i Qvas:
Saa er dit Legem og, naar Døden det vil saare.
Hvad findes siden da af begge: Ikkun Skaare.

 

    der Doctor
Verlæst mich meine Kunst, alsdenn gesteh ich frey,
Daß zwischen Glas u. Mensch kein Unterschied mehr sey,
Ihr Brüder sucht umsonst die Gærten, Thæler, Gründen,
Um für die letzte Noth ein Recipe zu finden.

    Lægen.
    Forlader mig min Kunst, ja saa tilstaar jeg vel,
    At mellem Glas og mig ey findes kand Forskiel;
I Brødre søge Feyl i Hauger, Dale, Lunde
Recept mod Dødens Vold, I den ey finde kunde.

Lægen bryder tilsyneladende den overordnede rækkefølge med skiftevis gejstlige og lægfolk. Det skyldes, at lægen regnes som gejstlig, fordi han har studeret ved universitetet. Det samme gælder i Des Dodes Dantz for lægen og studenten, og i Paris og London for astronomen, lægen og advokaten.

Dette er endnu tydeligere i Berlins dødedans. Her er der en skarp opdeling mellem gejstlige og verdslige - med alle 14 gejstlige til venstre for Jesus, og her finder vi lægen med uringlasset på venstre side sammen med præster og munke.

Modsætningen er den "simple" bartskærer / sårlæge, der regnes som håndværker. I Des Dodes Dantz finder vi netop (bart)skæreren og (plaster)smøreren på den fantastisk lange liste over håndværkere: »[…] Eyn weuer. eyn packer. eyn bruwer. eyn sacker. eyn scherer. eyn smerer. eyn vorsprake. efte eyn ander kreter […]«.