Kannikken

Kannik
Kannikken

En domherre er en præst, der gør tjeneste i en domkirke. Domherrer levede et regelbundet liv, "vita canonica" og kaldes derfor også kannikker

Tårnet der stikker op bag hans hoved er Petrikirken. Normalt kan den kendes på de små sidetårne, men dem har Suhl "glemt" at tegne, så der henvises til Milde's litografier.

Man kan undre sig over, hvorfor domherren er placeret så tæt på Mariakirken (den er lige til højre for hans hoved), men langt fra domkirkens to tårne (hvor borgmesteren står). Det kan der være mange forklaringer på, men man skal bl. a. huske, at danserne på hver side af domherren, nemlig borgmesteren og adelsmanden, har byttet plads, dengang maleriet blev udskiftet i 1701.

Ludewig SuhlLydert Höyer

    der Tod
Ihr habet an dem Thum doch nicht ein bleibend Haus,(1)
Und müst auf einen Wink mit Leib und Seel hinaus,
So werdet ihr zwar hier, dort aber nie vertrieben,
Wenn euch der Himmel bleibt, als Eigenthum verschrieben.

    Døden til Dom-Herren.
    Her haver du vel Huus, dog ingen Blive-Sted,(1)
    Men maa med Liv og Siæl paa et Vink følge med:
Saa bliver du vel her, men ikke hist uddreven,
Er ellers Himlen dig som Eyedom forskreven.

 

    der Thumherr
Den Ionam warf ein Fisch, doch lebend, an den Strand,(2)
Mich wirft des Todes Schlund in jenes Vaterland:
Ihr Menschen/ bauet doch die Häuser nicht so veste.
Dort seyd ihr erst daheim, hier aber fremde Gäste.

    Dom-Herren.
    Hvalfisken Jonam skiød dog levende paa Strand;(2)
    Mig spyer Dødens Gab i Jonæ Fader-Land.
Derfor, I Mennesker, ey eders Huus befæster,
Thi hist er eders Hiem, her ere I kun Giæster.

Ludewig Suhl er enig med Jacob von Melle og Nathanael Schlott i at skrive »des Todes Schlund« (Dødens svælg), men de senere kilder skriver: »des Todes Stoß« (Dødens skub), hvad der også stod på maleriet.

Fodnoter: (1) (2)

ingen Blive-Sted . . .: er formentlig en hentydning til Hebræerne 13,14: »thi her have vi ikke en blivende Stad, men vi søge den kommende«

Jeg ved ikke, om Schlott havde det samme citat i tankerne. Normalt skriver tyskerne både stad og sted ("bleibende Statt/Stadt/Stätte"), men Schlott skriver: "bleibend Haus".

Måske skriver Schlott bare "Haus" for at rime på "hinaus"?

Hils Pinocchio.
Jonas og hvalfisken.

Denne lystfiskerhistorie er beskrevet i Jonas 2,1: »[...] Men HERREN bød en stor Fisk sluge Jonas; og Jonas var i Fiskens Bug tre Dage og tre Nætter.« og i 2 v11: »Så talede HERREN til Fisken, og den spyede Jonas ud på det tørre Land.«.

Selv om historien er svær at sluge(!), tog den alvidende Jesus historien alvorligt og hentydede til den: »Thi ligesom Jonas var tre Dage og tre Nætter i Havdyrets Bug, således skal Menneskesønnen være tre Dage og tre Nætter i Jordens Skød.« (Matt. 12,40)