Karteusermunken

Karteuser
Karteuseren
Ludewig SuhlLydert Höyer

    der Tod
Fort Bruder folge mir zur algemeinen Ruh
Und schliß die Augen so wie dein Gebetbuch zu
Kanst du nun dort als hier in weiß gekleidet stehn
So wirst du an den Tod als wie zum Tanze gehn.

    Døden til Carthäuseren.
    Kom, Broder, følg, jeg dig til Ro henføre vil,
    Og luk kun Øynene saa og(2) din Bøn-Bog til.
Kand du nu hist som her staa klæd i hvide Klæder:
Saa er dig Døden kuns, som naar i Dantz du træder.

 

    der Carthæuser
Mein strenger Orden schrieb mir tausend Regeln für,(1)
Ietzt greift der Tod mich an und ruffet folge mir:
Wohlan ich bin bereit, mein Kloster zu verlassen,
Wann ich die Regul nur der Sterbekunst kan fassen.

    Carthäuseren.
    Min Orden foreskrev mig Regler(1) strengelig;
    Nu falder Døden an, og raaber: Følg med mig!
Vel an! jeg er bereed mit Kloster at forlade,
Om jeg kun vidste vel at døe paa rette Maade.

Fodnoter: (1) (2)

Regler . . .: De gejstlige boede i den katolske Tid under Studiet og Uddannelsen ofte sammen og maatte rette sig efter en for dem alle gældende regel; i deres daglige Forsamlinger læstes et stykke af Reglen höjt; deraf skal navnet Kapitel (capitulum) være opstaaet, först som benævnelse paa Forsamlingen, dernæst for Korporationen (Wetzer und Welte, Kirchenlexicon 2. Aufl II, 1826).

saa og . . .: og også.