Abbeden

Abbed
Abbeden

Det er uklart, på hvilken side af porten abbeden befandt sig, efter at hertugen blev skåret ud i 1799. Fotoet til venstre er taget henover rækværket ind til dødedanskapellet, og man skimter et tårn og Døden med et hvidt lagen på hovedet.

Kapellet Abbed

Som man kan se, var der ikke plads til hele abbeden og hans hyrdestav til højre for døren.

Ludewig SuhlLydert Höyer

    der Tod
Hör, Abt! die Glocke schlägt die dich zu Bette ruft,
Nun tanze fort mit mir zu der bestimmten Gruft
Inzwischen laß die Furcht der Einsamkeit verschwinden
Dort wirst du ein Convent von tausend Brüdern finden.

    Døden til Abbeden.
    Hør, Abbed, Klokken slaar, til Sengs den kalder dig
    I den bestemte Grøft: Kom hid, dantz fort med mig.
Imidlertid lad Frygt for Eensomhed forsvinde:
Hist skal du en Convent af tusind Brødre finde.

 

    der Abt
Zu steigen war mein Wunsch bis daß ich Ehren satt,
Ach aber! ach! wie bald kehrt sich das Hoffnungsblatt!
Indem ich Tag und Nacht nach hohen Tituln schnappe,
Erhascht ein schneller Tod mich bey der schwarzen Kappe

    Abbeden.
    Jeg efter Høyhed stod, ey nok af Ære fik;
    Men Haabet slog mig Feyl, det fik en anden Skik:
I det jeg Dag og Nat monn' efter Titler snappe,
Da griber Døden fat bag i min sorte Kappe.

Suhl, Jacob von Melle og Nathanael Schlott skriver: »nach hohen Tituln schnappe«, men de senere kilder (og maleriet selv) siger: »nach stoltzen Titeln schnappe«.