Hertugen

Hertug
Hertugen
Porten til Alfstrasse.
Porten til Alfstrasse
Hertugen og den følgende Død holder ikke hinanden i hånden.
Hertugen og Døden

Ludewig Suhl er måske den eneste, der nogensinde har lavet en afbildning af hertugen. Hertugen og den følgende Død blev nemlig skåret ud og forsvandt, da man udvidede en dør i kirkemuren i 1799. Når Hauttmann, brødrene Borchers, Tiedemann, Robert Geißler og Thomas King viser hertugen, har de formentlig kopieret Suhl. Hvor skulle de ellers have set hertugen henne?

Billedet til venstre viser porten, som den så ud december 2001. Over porten ser man de nye blyindfattede ruder fra 1952-56. Billedet til højre er en farvelagt udgave af Suhls kobberstik. Jeg er dog ikke klar over, om farvelægningen er sket inden 1799.

Bemærk, at hertugen og den følgende Døden ikke holder hinanden i hånden. Hertugen holder et flag, mens Døden bruger begge hænder til at gribe fat i abbeden. Der har nemlig helt fra starten af været en (mindre) dør mellem hertugen og Døden, og de var på hvert sit stykke lærred. Efter udvidelsen af døren blev man nødt til at fjerne dem begge.

Ludewig SuhlLydert Höyer

    der Tod
Her, Herzog, her mit mir, zu jener langern Nacht!
Wen dieser Zug geschehn, so ist der Lauf vollbracht,
Hast du nun deine Lust, als wie den Feind befochten,
So nim den Ehrenkranz von Gottes Hand geflochten.

    Døden til Hertugen.
    Kom, Hertug, hid med mig! her hielper ingen Magt;
    Naar dette Tog er skeet, saa er dit Løb fuldbragt.
Har du nu all din Lyst, som Fienden, overvundet,
Saa faaer du Ærens Krands, som selv GUds Haand har bundet.

 

    Der Herzog
Ich zog mit Heeres Kraft durch manch entferntes Land
Und machte Nahm u. Ruhm der tapfren Welt bekannt.
Ietzt hemmt die Todespost den Glückeslauf im Siegen,
Und ruffet: Schicke dich in deinen letzten Zügen

    Hertugen.
    Med Krigs-Magt drog jeg ud i mangt et fremmed Land,
    Og giorde Navn og Roes bekiendt for alle Mand;
Min Lykke hemmes nu; thi Døden Bud monn' sende,
Og raaber: Rust dig ud imod din sidste Ende.