Paven

Pave
Paven

Dansen starter som altid med paven, der er Guds stedfortræder på jorden og dermed verdens mægtigste mand. Paven har formentlig ikke haft så meget magt, dengang den nye tekst blev skrevet i 1701, længe efter Reformationen, men det oprindelig maleri var fra 1463, og Nathanael Schlott var nødt til at holde rækkefølgen i sin nye tekst.

Ludewig SuhlLydert Höyer

    der Tod
Komm, alter Vater komm, es muß geschieden seyn,
Kreuch aus dem Vatican in diesen Sarg hinein,
Hier trägt dein Scheitel nicht das Gold von dreyen Kronen(1)
Der Hut ist viel zu hoch, du must itzt enger wohnen

    Døden til Paven.
    Kom gamle Fader, kom! du Afskeed tage maa
    Ud af din Vatican, kryb ind i denne Vraa.
Her kand din Isse ey de tre Guld-Kroner bære,(1)
Din Hat er alt for høy, dit Huus skal snevert være.

 

    der Pabst
Wie? Scheut der Tod den Blitz von meinem Banne nicht,
Hilft kein geweihtes Naß und kein geweihtes Licht,
So bleibt mir doch die Macht zu lösen und zu binden,
Wie? solt ich sterbend nicht den Himmelsschlüssel finden(2)

    Paven.
    Hvad nu? er Døden da ey bange for min Band?
    Er intet viet Vand og Lys som hielpe kand?
Saa haver jeg dog Magt at løse og at binde:
Hvi skal jeg Døende ey Himlens Nøgle finde?(2)

Fodnoter: (1) (2)

Paven har en 3-dobbelt krone (det er nyttigt at vide, når man skal identificere danserne i en dødedans). De tre kroner symboliserer pavens magt over Himlen, Jorden og Helvede.

Løse, binde, nøgle . . .: Jvf. Jesus' ord til Peter: »Jeg vil give dig nøglerne til Himmeriget, og hvad du binder på jorden, skal være bundet i himlene, og hvad du løser på jorden, skal være løst i himlene.« (Matthæus 16,19)

Paven er St. Peters efterfølger og har derfor guddommelig tilladelse til at binde (gøre ulovligt) og løse (gøre lovligt). Eller med andre ord: Paven har lov til at løse sine financielle problemer ved at binde folk et afladsbrev på ærmet.