Døden fra Lübeck

Døden fra Lübeck
Ludewig SuhlLydert Höyer

Still,
Vermessener! du seyest
auch wer du seyest
der du durch manch
unnüzes Wort
diesen heiligen Ort
entweyhest.
Hier findest du keine
Plauter=Cappelle(1)
sondern im Todten
Tanz deine gewisse
Stelle.
Still demnach, still!
Laß das Mahlwerck
stummer Wände mit
dir reden
und wo möglich vor
dem Ende dich über=
reden, daß der Mensch
sey und werde
Erde.(2)
Px. Ho. 1463 Renov.
ult. Ao 1701.

Stille
Du Forvovene!
Du maa være hvo Du være vil,
Som
Med mangt et Unyttigt Ord
vanhelliger
Dette hellige Sted.
Her finder du ikke
Et Sladder-Capelle(1)
Men
I Dødnings-Dantsen
Dit visse Sted.
Vær derfor stille
Lad stumme Vægges Malning
Tale med dig,
Og, om mueligt er, førend du døer,
Overtale dig,
At Mennesket
Er og skal blive
Jord.(2)

 

    der Tod
Heran ihr Sterblichen, das Glas ist aus, heran,
Vom Höchsten in der Welt bis auf den Bauersmann.
Das Wegern ist umsonst, umsonst ist alles Klagen,
Ihr müsset einen Tanz nach meiner Pfeife wagen.

            Døden til alle i Almindelighed.
    Her frem I Dødlige; thi Glasset ude er;
    I Store med de Smaa, her frem til denne Fær!
Her skaanes ingen Stand, ey Magt, ey Æres Sæde;
Det alt forgieves er, I maa dog Dantzen træde.

Foto fra det 20, århundrede
Indledning på maleriet
Ord tilføjede af Suhl
Suhls indledning

Den gamle tekst fra 1463 har formentlig startet med en prædikant, ligesom de fleste andre dødedanse, og ligesom søstermaleriet i Tallinn. Schlott har i stedet skrevet en dyster formaning.

Teksten varierer en del. På billedet til højre har jeg markeret de ord, som Suhl har tilføjet. Især slutningen varierer en del. I sin bog Eine Hand-voll Poetischer Blätter (1702) lod Nathanael Schlott indledningen ende således:
»und wo möglich vor dem Ende dich überreden / daß der Mensch sey und werde Erde«.

I sin bog Gründliche Nachricht fra 1713 skriver Jakob von Melle præcis den samme tekst — bortset fra, at han slutter med "N.S.", der må betyde "Nathanael Schlott".
»und wo möglich vor dem Ende dich überreden / daß der Mensch sey und werde Erde. N.S«.

Suhl tilføjer det mystiske "Px. Ho. 1463" (billedet til højre og foroven), som har startet rygtet om, at maleriet skulle være malet af Hans Holbein ("Pinxit Holbein"):
»und wo möglich vor dem Ende dich überreden / daß der Mensch sey und werde Erde. Px. Ho. 1463. Renov. ult Ao 1701«.

Senere forsvandt "Px. Ho. 1463" igen, næsten som om det aldrig havde eksisteret(!) Suhl er den eneste person, der nogensinde har berettet om det.

Som billedet til venstre viser, fandtes ordene "wo möglich", der er rapporteret af alle tre kilder, ikke, til gengæld har alle tre overset et ord: »und vor dem Ende dich über reden, daß der Mensch sey und seyn werde Erde. Anno 1701«.

Fodnoter: (1) (2)

Plauderkapelle . . .: Se denne side om kapellet
1 Mosebog 3,19: I dit ansigts sved skal du spise dit brød, indtil du vender tilbage til jorden, for af den er du taget. Ja, jord er du, og til jord skal du blive."