Døden fra Lübeck

Bøger

Døden med Pil
Døden med Spade
Dødedansen i Lübeck har inspireret ikke mindre end fire bøger, der bygger løst på teksten fra maleriet.

Bøgerne er illustrerede med de samme træsnit. Alle personerne står foran en mur med et bakket landskab i baggrunden. Der er fire udgaver af Døden, men billedet af Døden med pil (til venstre) må være forsvundet undervejs, for det optræder kun i den første af bøgerne.

De 4 bøger er:

Disse bøger er ekstremt sjældne: Der findes 3 eksemplarer af Des dodes dantz (2 forskellige oplag), 1 af Dodendantz, 1 ufuldstændigt eksemplar af Den Gamle Danske Dødedans og 1 af Dødedantz. Dette giver plads til masser af spekulationer, såsom er Dodendantz ældre end Des dodes dantz?, hvor gammel er Den Gamle Danske Dødedans? og hvad hed Den Gamle Danske Dødedans oprindelig?

Lübeck/Tallinn Lübeck 1489 Lübeck 1520 København 1550

Pave
Kejser
Kejserinde
Kardinal
Konge
Biskop
Hertug
Abbed
Ridder
Karteuser(2)
Adelsmand(2)
Kannik(2)
Borgmesteren(2)
Lægen
Ågerkarlen
Kapellanen
Købmanden(2)
Kordegnen
Håndværkeren(2)
Eremitten
Bonden
Den unge mand
Den unge kvinde
Barnet

Pave
Kejser
Kejserinde
Kardinal
Konge
Biskop
Hertug
Abbed
Ordensridder
Munk
Ridder
Domherre
Borgmester
Læge
Junker
Eremit
Borger
Student
Købmand
Nonne
Håndværker
Kirkeværge
Bonde
Begine
Rytter
Jomfru
Håndværkersvend
Amme med barn

Pave
Kardinal
Biskop
Kejser
Kejserinde
Konge
Hertug
Abbed
Korsridder
Læge
Domherre
Sognepræst
Munk
Ridder
Official
Eremit
Borgmester
Nonne
Købmand
Junker
Jomfru
Borger
Begine
Nar
Håndværker
Student
Bonde
Rytter
Håndværkersvend(3)
Amme med barn

Pave
Kejser
Kejserinde
Konge
Hertug
Kardinal
Biskop
Abbed
Tyskordensherre
Læge
Domherre
Sognepræst
Munk
Ridder
Official
Eremit
Borgmester
Nonne
Købmand
Junker
Jomfru
Borger
Begine
Nar
Håndværker
Student
Bonde
Rytter
Amme med barn(3)
Håndværkersvend

400 linier 1686 linier 424 linier 903 linier

I denne Sektion:

Udenfor denne Sektion:

Døden på Løve
Døden med Leen

Fodnoter: (1) (2) (3)

Denne konklusion er taget fra bogen Totentänze af Brigitte Schulte.

Kan downloades: Des dodes dantz - LWL

Rækkefølgen på maleriet i Lübeck er her sat, som vi tror, de har set ud. Se fodnoterne til de relevante sider her og her.
Teksten i Dodendantz er så rodet, at det kan være svært at afgøre rækkefølgen visse steder. Bemærk, at den danske oversætter har troet, at ammen kom før håndværkersvenden. Se afsnittet Lav Din Egen Dødedans for at få noget af forklaringen.